Methode

De DOEN-methodiek kent drie uitgangspunten:
 • Veranderen draait primair om het realiseren van nieuw gewoontegedrag.
 • Aanleren van nieuw gewoontegedrag vraagt het managen van gedragsintenties en van verandersituaties.
 • Veranderen/aanleren van ander gedrag verloopt in verschillende fasen en kost aandacht, energie en tijd.
De basis verander methode omvat drie fasen:
 1. wees concreet: Formuleer doelgerichte en concrete gedragsintenties.
 2. maak plannen: Bereid de moeilijkste verandersituaties gedegen voor.
 3. onderneem actie: Begin, meet en beloon het gewenste gedrag.
 • Bijles heeft geholpen mijn eindexamen te halen, nu ga ik studeren. Johnno

 • Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap. Manisha

 • Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook. Douwe

 • We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak. Jesbie en Daniël

 • Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen. Lupa

 • Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook. Sayan

 • Ik moest wel wennen dat er soms al vooruit gewerkt wordt voor een proefwerk voor volgende week. Darisha

 • Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers. Jesse

 • Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken. Dyllan

 • Van mijn moeder moest ik op huiswerkbegeleiding. Ik vond het niet eerlijk, maar uiteindelijk helpt het wel. Diederik

 • Ik kwam bij Titaan voor bijles Natuurkunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken. Romy

 • De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet. Tommy

 • Bij Titaan kun je rustig je huiswerk maken en vragen stellen. Juno

 • Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers. Gioia

 • We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak. David en Tom

 • Titaan doet wat school niet doet. Robbert

 • De begeleider snapt mijn vragen,ik heb meteen een acht gehaald. Pepijn

 • Bij huiswerkbegeleiding is het rustig, dan kan ik met beter concentreren. Sofie

 • De begeleider begrijpt goed waar ik mee zit. Rosina

 • De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet. Wim

 • De begeleider snapt mijn vragen, ik heb meteen een acht gehaald. Mignon

 • Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken. Maarten

 • Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak ‘o ja, daar hebben we het op bijles over gehad’. En dan snap ik het weer. Alexander

 • Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers. Yaniv

 • Soms geeft de begeleider natuurkunde voorbeelden van dagelijkse dingen, dan snap ik het beter. Megan

 • Ik ben niet zo van het plannen… nou dat doen ze wel met mij. Davina

 • Bij Titaan doet Davina haar huiswerk. Thuis hebben we dan tijd voor andere dingen. moeder van Davina

 • Ik heb heel veel huiswerk, door Titaan heb ik nu weer overzicht. Salima

 • Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap. Tuncay

 • We kozen voor Titaan voor bijles Nederlands. Het lukte om er een voldoende van te maken. Lisette

 • Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen. Jip

 • Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak ‘o ja, daar hebben we het op bijles over gehad’. En dan snap ik het weer. Eva

 • Mijn broertje komt voor huiswerkbegeleiding 3 keer in de week en ik krijg bijles in wiskunde. Clarissa en Elias

 • Ik kwam bij Titaan voor bijles Wiskunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken. Roos

 • Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen. Pleun

 • Bij Titaan overhoren ze me en helpen ze met maakwerk of dingen die ik niet snap. Zoe

 • Thuis kan ik nu ook aan het werk want ik leer beter plannen. Sanne

 • Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen. Nadia

 • Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers. Melissa

Locaties

Vakken

Titaan

Methode

Titaan inventariseert met de cursist de leerachterstanden van de te begeleiden vakken. Van daaruit wordt een advies gegeven welke vakken en welke soort begeleiding (bijles/huiswerkbegeleiding) het beste past. Naar aanleiding van het rooster van de cursist en andere verplichtingen kan er een planning gemaakt worden.