Studiebegeleiding

Door middel van begeleiding leren we cursisten om zelfstandig te denken, plannen en werken in de bovenbouw ▲
Studiebegeleiding is voor scholieren vanaf leerjaar 4 van het voortgezet onderwijs en hoger en voor alle vakken. Individueel of in een groep:

Studiebegeleiding individueel

 • 1 cursist per begeleider
 • 1 uur per les
 • 1 tot 5 keer per week

Studiebegeleiding in een groep

 • 5 cursisten per begeleider
 • max. 2,5 uur per les
 • 1 tot 2 keer per week
Titaan verstaat onder Studiebegeleiding dat cursisten van de bovenbouw begeleid worden door studiebegeleiders bij het maken en leren van het huiswerk.

De begeleiders bespreken en plannen met jou de stof, leggen zaken uit die onduidelijk zijn, overhoren de bestudeerde stof en kijken gemaakt huiswerk na.

Om zelfstandig een blijvende verbetering van cijfers te verkrijgen als cursist is een verandering van studiegedrag noodzakelijk.

Oriënterend gesprek

Leerachterstand en begeleidingsafspraken ▼
:
 • We inventariseren de onvoldoendes en leerachterstanden
 • We bekijken Lesrooster en overige planning van de leerling
 • Gezamenlijk stellen we met cursist en ouder vast welke soort begeleiding gekozen wordt en doel hiervan; overgaan of slagen met gemiddeld een 7 bv.
 • In een overeenkomst( + algemene voorwaarden ) leggen wij de voorlopige begeleidingsafspraken vast. hierin staat vermeld met de soort begeleiding (bv huiswerkbegeleiding groep of huiswerkbegeleiding individueel), dagen, tijden en te begeleiden vakken

Aanpak

Planning en inhoud ▲
Per les werken we de planning bij naar aanleiding van wat er van school is bijgekomen aan huiswerk. Vervolgens spreken we af wat we die les gaan doen:

 • Leersstof leren, opgaven maken en vervolgens overhoren en nakijken van die opgaves dat is wat we gezamelijk doen.
 • Uitleg over de de stof of aanpak van van verschillende huiswerkopdrachten is voor de begeleiders vanzelfsprekend.

Voortgang

Planmatige aanpak en meten voortgang ▼
Per rapport bespreken we in hoeverre we op de goede weg zijn. Bijstellen van de begeleiding hoort uiteraard tot de mogelijkheden.
Waarom Titaan?

Vestiging in Haarlem

Daarom Titaan!
 • Het ware doel van onderwijs is niet kennis maar actie.
  Herbert spencer.
  Britse filosoof
 • ‘Ik kwam bij Titaan voor bijles Wiskunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken.’
  Roos
 • ‘Titaan of Titanium is een overgangsmetaal en komt als Titaan (IV) chloride voor als katalysator.’
  Laurens/begeleider
 • ‘Ik werk bij titaan omdat ik het leuk en belangrijk vind om mijn kennis op anderen over te brengen.’
  Julius/begeleider
 • ‘Ik moest wel wennen dat er soms al vooruit gewerkt wordt voor een proefwerk voor volgende week.’
  Darisha
 • ‘Het is superleuk om je kennis over te dragen op de cursisten. Daar komen ze verder mee.’
  Jip/begeleider
 • ‘We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak.’
  Jesbie en Daniël
 • ‘”Jongens waren we - maar aardige jongens. Al zeg ik ‘t zelf…”’
  Lieke/begeleidster
 • ‘Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers.’
  Yaniv
 • ‘Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen.’
  Jip
 • ‘We kozen voor Titaan voor bijles Nederlands. Het lukte om er een voldoende van te maken.’
  Lisette
 • ‘Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Sayan
 • ‘Ik heb heel veel huiswerk, door Titaan heb ik nu weer overzicht.’
  Salima
 • ‘Omdat Titaan voor meer staat dan alleen maar bijles en probeert constructief iets bij te dragen aan de houding van de cursisten.’
  Frank/begeleider
 • ‘Bij Titaan overhoren ze me en helpen ze met maakwerk of dingen die ik niet snap.’
  Zoe
 • ‘Soms geeft de begeleider natuurkunde voorbeelden van dagelijkse dingen, dan snap ik het beter.’
  Megan
 • ‘Ik ben niet zo van het plannen… nou dat doen ze wel met mij.’
  Davina
 • ‘Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak ‘o ja, daar hebben we het op bijles over gehad’. En dan snap ik het weer.’
  Eva
 • ‘Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap.’
  Manisha
 • ‘Wij doen wat school niet doet.’
  Tom/begeleider
 • ‘Ik vind het fijn dat ik mensen kan helpen en bij kan dragen aan goede leerresultaten van cursisten.’
  Elias/begeleider
 • ‘De begeleider snapt mijn vragen, ik heb meteen een acht gehaald.’
  Mignon
 • ‘Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Douwe
 • ‘Ik kwam bij Titaan voor bijles Natuurkunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken.’
  Romy
 • ‘Titaan of Titanium is een overgangsmetaal en komt als Titaan (IV) chloride voor als katalysator.’
  Lisanne/begeleider
 • ‘Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers.’
  Melissa
 • ‘Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap.’
  Tuncay
 • ‘Van mijn moeder moest ik op huiswerkbegeleiding. Ik vond het niet eerlijk, maar uiteindelijk helpt het wel.’
  Diederik
 • ‘We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak.’
  David en Tom
 • ‘Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken.’
  Maarten
 • ‘Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken.’
  Dyllan
 • ‘De prijs van Titaan wordt bepaald door Energie.’
  Stephane/begeleider
 • ‘Bij huiswerkbegeleiding is het rustig, dan kan ik met beter concentreren.’
  Sofie
 • ‘De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet.’
  Wim
 • ‘Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen.’
  Nadia
 • ‘Leren is een eindeloos proces, gelukkig maar!’
  Cato/begeleider
 • ‘Die Laurens legt het precies goed uit.’
  Rutger
 • ‘Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers.’
  Jesse
 • ‘Bij Titaan kun je rustig je huiswerk maken en vragen stellen.’
  Juno
 • ‘Mijn broertje komt voor huiswerkbegeleiding 3 keer in de week en ik krijg bijles in wiskunde.’
  Clarissa en Elias
 • ‘Titaan doet wat school niet doet.’
  Robbert
 • ‘Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen.’
  Pleun
 • ‘Bijles heeft geholpen mijn eindexamen te halen, nu ga ik studeren.’
  Johnno
 • ‘Het leukste van bijles geven is het moment dat een cursist het snapt.’
  Nienke / begeleider
 • ‘Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen.’
  Lupa
 • ‘Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers.’
  Gioia
 • ‘De begeleider snapt mijn vragen,ik heb meteen een acht gehaald.’
  Pepijn
 • ‘De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet.’
  Tommy
 • ‘Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak o ja, daar hebben we het op bijles over gehad.’
  Alexander
 • ‘Je moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Yassine/begeleider
 • ‘Thuis kan ik nu ook aan het werk want ik leer beter plannen.’
  Sanne
 • ‘Bij Titaan doet Davina haar huiswerk. Thuis hebben we dan tijd voor andere dingen.’
  moeder van Davina
 • ‘De begeleider begrijpt goed waar ik mee zit.’
  Rosina
 • ‘Het woord Titaan komt uit de mythologie en duidt op een reusachtig, geweldig krachtig persoon.’
  Nyncke/begeleider
 • ‘Het woord Titaan komt uit de mythologie en duidt op een reusachtig, geweldig krachtig persoon.’
  Elies/begeleider

Locaties

Vakken

Titaan

Studiebegeleiding

Titaan biedt studiebegeleiding aan scholieren in de bovenbouw die meer structuur, discipline en inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, of simpelweg een rustige plek om geconcentreerd te kunnen werken. Begeleiding kan zowel individueel als in groepsvorm plaatsvinden.