Stappenplan Titaan

Algemene informatie

Er zijn vaak voldoende vragen die u heeft als u op zoek gaat naar bijles of huiswerkbegeleiding voor uw kind. Veel gestelde vragen zijn: Wat houden die diensten in en wat is verstandig voor mijn kind? Wie geven de begeleiding? Hoe lang duurt de begeleiding en wat bedragen de kosten? Meer veelvoorkomende vragen worden beantwoord op onze FAQ, via 0900-2352455 of info@titaan.nl

Kenningsmakingsgesprek

Als u meer informatie wilt en een indruk wil hebben van Titaan, dan nodigen we u en uw kind graag uit voor een gesprek. Na een korte introductie onzerzijds horen wij uiteraard graag waar jullie naar op zoek zijn. Als de doelstelling helder is inventariseren wij globaal de leerachterstanden en studiegedrag van uw kind. Hierna kunnen wij een voorlopig passend advies uitbrengen met bijbehorende kosten.

Keuze begeleiding

Naar aanleiding van het gesprek wordt een advies gegeven welk dienst(en) en frequentie het best past bij de tot dan toe geïnventariseerde leerachterstanden en studiegedrag. Onze diensten zijn:

Intensiteit en duur

Overeenkomst en begeleidingsafspraken

Nadat u bent ingeschreven krijgt u een bevestiging u per mail waarin we gezamenlijk afgesproken op -welke locatie, -welke middagen (+ tijden), -welke soort begeleiding en welke vakken er begeleid gaan worden.

Start begeleiding en evaluatie

Uw kind wordt gekoppeld per middag aan een vaste begeleider. Deze maakt duidelijke afspraken voor de middag zelf en eventuele toekomstige leeractiviteiten. Na ongeveer één ervaring te hebben met het begeleiden van uw kind kan na overleg de begeleiding bijgesteld worden. In de bovenbouw gebruiken wij als het kind er aan toe is de basis verander methode van Ben Tiggelaar.

Overgaan of slagen

Het uiteindelijke doel van onze begeleiding is het overgaan of slagen met hogere cijfers dan voor aanvang van de begeleiding.