Cursus: Omgaan met geld

Sparen voor je Beats

Ben jij een impulskoper?
Heb jij altijd aan het einde van je geld nog een stukje maand over?

In het najaar van 2013 organiseert Titaan, in samenwerking met stadsdeel Amsterdam Zuid, een cursus “omgaan met geld”. De cursus is bedoeld voor middelbare scholieren tussen de 12 en de 18, wiens ouders in de bijstand zitten. In [drie] bijeenkomsten in groepen van maximaal 15 leerlingen besteden we aandacht aan inkomsten en uitgaven patronen van de cursisten.

Aan de hand van enkele opdrachten, het bijhouden van een kasboekje, en voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de cursisten, leren we hen bewust om te gaan met geld. Vragen die aan bod zullen komen tijdens de cursus zijn:


  • Hoe ziet jou uitgavenpatroon eruit in vergelijking met anderen van jou leeftijd?
  • Op welke manieren kan je aan extra geld komen?
  • Wat zijn de kosten van een telefoon abonnement?
  • Waarom ga je een lening aan?
  • Hoe zorg je dat je niet meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt?

Titaan is een huiswerkinstituut in Haarlem voor middelbare scholieren. Al meerdere jaren bieden wij ook, in samenwerking met stadsdeel Amsterdam Zuid, huiswerkbegeleiding aan voor kinderen wiens ouders in de bijstand zitten.

Wij hebben ruime ervaring met deze groep jongeren die het financieel niet ruim hebben, maar net als alle anderen ook een Beats-koptelefoon willen, uit willen gaan, of in de pauze iets lekkers willen kopen. De cursus “omgaan met geld” leert hen hoe je dit verantwoordelijk kan doen zonder jezelf in de schulden te werken.


Ben jij geinteresserd of heeft u een zoon/dochter waarvoor de cursus u geschikt lijkt? Stuur dan een mail naar info@titaan.nl om u aan te melden.

Locaties

Vakken

Titaan

Bijles

Titaan geeft bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen met één of meerdere vakken. Deze lessen worden door onze begeleiders zowel individueel als aan groepen (circa 5 scholieren per groep) gegeven.