Veel gestelde vragen

Huiswerkbegeleiding en bijles. Wij geven bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen met een of meerdere vakken. Deze lessen geven we zowel individueel als aan groepen (circa 5 scholieren per groep). Titaan geeft bijles aan alle niveaus (vmbo, havo en vwo) en aan alle leerjaren (1 t/m 6).
Het type begeleiding dat wij aanbieden aan uw kind is afhankelijk van de grootte van de leerachterstand. Deze vraag kan dus pas beantwoord worden na een inventarisatie van de leerachterstanden per vak en de te stellen doelen. Na een intakegesprek kunnen wij hier uitspraken over doen.
Dat is afhankelijk van de grootte van de leerachterstand van uw kind. Na een intakegesprek kunnen wij hier uitspraken over doen.
Ja, alle sessies worden in rekening gebracht. Wel kan de sessie ingehaald worden op een andere dag (indien u tijdig afbelt, minimaal 24 uur van te voren).
Nee, de begeleiding kan alleen op een van onze locaties worden gegeven.
Ja, in overleg kan zowel het type begeleiding aangepast worden als het aantal middagen in de week dat uw kind begeleiding krijgt.
Nee, u krijgt eerste een informatieboekje en een overeenkomst in tweevoud toegestuurd. Indien u en uw kind deze ondertekend en geretourneerd hebben, bellen wij u voor de eerste afspraak van het intakegesprek.
Nee, wij zijn niet open tijdens de schoolvakanties. Individuele bijles kan op verzoek wel afgesproken worden.
Een maand van te voren, schriftelijk.
U kunt bellen naar 0900 - 2352455 of mailen naar info@titaan.nl voor meer informatie.
U krijgt maandelijks een factuur, met verzoek deze binnen de gestelde termijn over te maken naar ons girorekeningnummer.
  • Initiatiefnemer: Wessel Wittenburg
  • Grafisch design/fotografie: Debbie Saul
  • Webdesign: DM Creatieve Communicatie
  • Webmaster/teksten: Bram Peulers
  • Webprogrammeur: Tom van der Valk
  • Foto Wessel Wittenburg: Auke Vleer

met dank aan de adviezen van: marco mok, zwier veldhoen en alle afgebeelde begeleiders en cursisten van Titaan.
Waarom Titaan?

Cursisten van het VMBO, HAVO en VWO

Daarom Titaan!

Locaties

Vakken

Titaan

Titaan

Titaan is een instituut dat al 16 jaar bijles, huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding organiseert op locatie in Haarlem.