Bijles natuurkunde

Koppel je wiskundig inzicht aan natuurkundige probleemstellingen, waarbij vaardigheden als cijfermatig inzicht en begrijpend lezen aan bod komen. We kunnen je hulp bieden bij allerlei onderwerpen, zoals elektriciteit, licht, warmte en kracht. Onze begeleiders kunnen je ook bijstaan bij afgeleide vakken als Algemene Natuurwetenschappen en Nask. Titaan vergroot je kennis van de natuurkundige wetten!
Waarom Titaan?

Rustige studieplekken

Daarom Titaan!
  • Cato is specialist op het gebied van natuurkunde. Zij had voor natuurkunde een 9 op haar eindlijst. Zij is in staat taaie natuurkundige vraagstukken op een leuke en simpele manier uit te leggen.

Locaties

Vakken

Titaan

Bijles

Titaan geeft bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen met één of meerdere vakken. Deze lessen worden door onze begeleiders zowel individueel als aan groepen (circa 5 scholieren per groep) gegeven.