Bijles biologie

Laat ons je kennis bijspijkeren onderwerpen als fotosynthese, DNA, het milieu en voortplanting. Bij Titaan laten helpen we je met het begrijpen van biologische begrippen zodat je deze kunt toepassen op school. Ontdek de raakvlakken met natuur- en scheikunde. Titaan helpt je met het verklaren van biologische verschijnselen!
Waarom Titaan?

Huiswerkbegeleiding en bijles

Daarom Titaan!
  • Frank is specialist op het gebied van biologie. Hij had voor biologie een 8 op zijn eindlijst.

Locaties

Vakken

Titaan

Bijles

Titaan geeft bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen met één of meerdere vakken. Deze lessen worden door onze begeleiders zowel individueel als aan groepen (circa 5 scholieren per groep) gegeven.