Bijles

is verbetering van de kennis van de leerstof van een of meer vakken door specifieke begeleiding ▲
Bijles wordt gegeven op alle niveaus (vmbo-tl, havo, vwo en meer) en voor alle vakken. Individueel of in een groep:

Bijles individueel

 • 1 cursist per begeleider
 • 1 uur per les
 • 1 tot 5 keer per week

Bijles in een groep

 • 5 cursisten per begeleider
 • max. 2,5 uur per les
 • 1 tot 2 keer per week

Oriënterend gesprek

Leerachterstand en begeleidingsafspraken ▼
Een oriënterend gesprek bestaat uit:
 • Inventariseren van onvoldoendes/leerachterstand
 • Bekijken van het lesrooster en overige planning van de cursist
 • Gezamenlijk vaststellen welk soort begeleiding passend is en welk doel voor ogen gehouden moet worden: overgaan of slagen.
 • Vastleggen van begeleidingsafspraken in een overeenkomst( + algemene voorwaarden ). hierin staat vermeld: het soort begeleiding (bijv. bijles groep of bijles individueel), de dag, de tijd en de te begeleiden vakken

Aanpak

Planning en inhoud ▲
Per te begeleiden vak hebben we te maken met:
 • Verleden: het verbeteren van de basiskennis, m.a.w. van leerachterstanden*
 • Heden: uitleg en bijhouden van de huidige stof
 • Toekomst: voorbereiden toetsen

De methode die wij toepassen om de gestelde doelen te halen is de basis verander methode van Ben Tiggelaar
Oorzaak leerachterstanden: Leerachterstanden kunnen velerlei oorzaken hebben en kunnen als volgt ingedeeld worden:
 • Persoonlijk: de ontwikkelingsfase van de leerling, aanleg, discipline, gebrek aan inzicht, overzicht of leiding
 • Privé-omstandigheden: verhuizen, scheiding ouders, ziekte
 • Schoolomstandigheden: verandering van school, klas, onderwijs-systeem, de intermenselijke relatie tussen leerling en docent.

(Vaak is een combinatie van deze oorzaken de reden van leerachterstand)

Voortgang

De Studieprocessor ▼
:
 • Rapportage/bijstellen, afspraken, aanwezigheid, gemiddelde tijd aanwezigheid, voortgang cijfers en studiegedrag zijn online te volgen via de titaan studieprocessor.
 • Daarbij houden wij hun andere vakken ook in de gaten via onze digitale planner.
 • Het einddoel is zelfstandiger worden in het maken en plannen van het huiswerk en het omhoog halen van de cijfers.
Waarom Titaan?

Van brugklas tot examenklas voortgezet onderwijs

Daarom Titaan!
 • ‘Van mijn moeder moest ik op huiswerkbegeleiding. Ik vond het niet eerlijk, maar uiteindelijk helpt het wel.’
  Diederik
 • ‘Titaan of Titanium is een overgangsmetaal en komt als Titaan (IV) chloride voor als katalysator.’
  Lisanne/begeleider
 • ‘Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers.’
  Yaniv
 • ‘Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap.’
  Tuncay
 • ‘We kozen voor Titaan voor bijles Nederlands. Het lukte om er een voldoende van te maken.’
  Lisette
 • ‘Soms geeft de begeleider natuurkunde voorbeelden van dagelijkse dingen, dan snap ik het beter.’
  Megan
 • ‘De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet.’
  Tommy
 • ‘Die Laurens legt het precies goed uit.’
  Rutger
 • ‘We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak.’
  David en Tom
 • ‘Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Sayan
 • ‘De begeleider snapt mijn vragen,ik heb meteen een acht gehaald.’
  Pepijn
 • ‘Leren is een eindeloos proces, gelukkig maar!’
  Cato/begeleider
 • ‘We worden altijd meteen geholpen, maakt niet uit welk vak.’
  Jesbie en Daniël
 • ‘Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen.’
  Nadia
 • ‘Ik ben niet zo van het plannen… nou dat doen ze wel met mij.’
  Davina
 • ‘De begeleiders overhoren je. Dat is handig want dat kan thuis soms niet.’
  Wim
 • ‘Ik moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Douwe
 • ‘”Jongens waren we - maar aardige jongens. Al zeg ik ‘t zelf…”’
  Lieke/begeleidster
 • ‘Ik vind het fijn dat ik mensen kan helpen en bij kan dragen aan goede leerresultaten van cursisten.’
  Elias/begeleider
 • ‘Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken.’
  Dyllan
 • ‘Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak ‘o ja, daar hebben we het op bijles over gehad’. En dan snap ik het weer.’
  Eva
 • ‘Het leukste van bijles geven is het moment dat een cursist het snapt.’
  Nienke / begeleider
 • ‘Ik heb heel veel huiswerk, door Titaan heb ik nu weer overzicht.’
  Salima
 • ‘Bij Titaan leggen ze dingen uit en stimuleren je om te werken aan je vakken.’
  Maarten
 • ‘Bij Titaan leggen ze goed de basis uit. Ik snap beter hoe ik het periodiek systeem moet toepassen.’
  Jip
 • ‘Het woord Titaan komt uit de mythologie en duidt op een reusachtig, geweldig krachtig persoon.’
  Elies/begeleider
 • ‘Het woord Titaan komt uit de mythologie en duidt op een reusachtig, geweldig krachtig persoon.’
  Nyncke/begeleider
 • ‘Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers.’
  Jesse
 • ‘De begeleider snapt mijn vragen, ik heb meteen een acht gehaald.’
  Mignon
 • ‘Ik kwam bij Titaan voor bijles Natuurkunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken.’
  Romy
 • ‘Bij Titaan word ik echt geholpen. Als ik iets niet snap, legt de begeleider het uit, netzolang tot ik het snap.’
  Manisha
 • ‘Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen.’
  Lupa
 • ‘De prijs van Titaan wordt bepaald door Energie.’
  Stephane/begeleider
 • ‘Titaan of Titanium is een overgangsmetaal en komt als Titaan (IV) chloride voor als katalysator.’
  Laurens/begeleider
 • ‘Ik werk bij titaan omdat ik het leuk en belangrijk vind om mijn kennis op anderen over te brengen.’
  Julius/begeleider
 • ‘Nu ik een tijdje bijles heb, vind ik het niet zo erg meer want ik haal betere cijfers.’
  Gioia
 • ‘Bij huiswerkbegeleiding is het rustig, dan kan ik met beter concentreren.’
  Sofie
 • ‘Bij Titaan kun je rustig je huiswerk maken en vragen stellen.’
  Juno
 • ‘Thuis kan ik nu ook aan het werk want ik leer beter plannen.’
  Sanne
 • ‘Ik kwam bij Titaan voor bijles Wiskunde. Het lukte om van een 4 een 6 te maken.’
  Roos
 • ‘Bijles heeft geholpen mijn eindexamen te halen, nu ga ik studeren.’
  Johnno
 • ‘Je moet wel zelf hard werken, maar dan lukt het ook.’
  Yassine/begeleider
 • ‘De begeleider begrijpt goed waar ik mee zit.’
  Rosina
 • ‘Ik had een tijdje slechte cijfers. School stelde Titaan voor. Eerst wilde ik niet maar nu haal ik betere cijfers.’
  Melissa
 • ‘Bij Titaan doet Davina haar huiswerk. Thuis hebben we dan tijd voor andere dingen.’
  moeder van Davina
 • ‘Mijn broertje komt voor huiswerkbegeleiding 3 keer in de week en ik krijg bijles in wiskunde.’
  Clarissa en Elias
 • ‘Als ik een proefwerk heb, denk ik vaak o ja, daar hebben we het op bijles over gehad.’
  Alexander
 • ‘Titaan doet wat school niet doet.’
  Robbert
 • ‘Bij Titaan overhoren ze me en helpen ze met maakwerk of dingen die ik niet snap.’
  Zoe
 • ‘Het is superleuk om je kennis over te dragen op de cursisten. Daar komen ze verder mee.’
  Jip/begeleider
 • ‘Sinds ik bij Titaan zit gaat het goed. Ik was heel chaotisch, nu leer ik plannen.’
  Pleun
 • ‘Ik moest wel wennen dat er soms al vooruit gewerkt wordt voor een proefwerk voor volgende week.’
  Darisha
 • ‘Wij doen wat school niet doet.’
  Tom/begeleider
 • ‘Omdat Titaan voor meer staat dan alleen maar bijles en probeert constructief iets bij te dragen aan de houding van de cursisten.’
  Frank/begeleider

Locaties

Vakken

Titaan

Bijles

Titaan geeft bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen met één of meerdere vakken. Deze lessen worden door onze studiebegeleiders zowel individueel als in groepvorm gegeven. Wij geven bijles aan scholieren van alle niveaus (vmbo, havo en vwo) en aan alle leerjaren (1 t/m 6).